informacja - Pomoc tłumacza języka migowego - Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim

Biuletyn Informacji Publicznej

Pomoc tłumacza języka migowego

Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach
z podmiotami zobowiązanymi. Organ administracji publicznej udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

Dla naszych petentów zapewniamy obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.

Usługa wykonywana przez tłumacza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) jest bezpłatna. 

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie, Komisariacie lub Posterunku Policji (z wyłączeniem sytuacji nagłych) z podaniem proponowanego terminu wizyty, kontaktując się z Dyżurnym jednostki:

  • telefonicznie (przy pomocy osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie)

tel. 47 72 42-213

  • faksem pod  nr 22 755 60 14 (za pośrednictwem załączonego wniosku), 
  • na adres e-mail: dyzurny.grodzisk-maz@ksp.policja.gov.pl (za pośrednictwem załączonego wniosku).

 

Wysyłając zgłoszenie należy podać następujące dane:

1.   imię i nazwisko osoby uprawnionej,

2.   imię i nazwisko osoby przybranej (jeśli jest wybrana),

3.   rodzaj sprawy i krótki jej opis (w przypadku sprawy już prowadzonej osobę lub komórkę organizacyjną Komendy, która sprawę realizuje),

4.   propozycję terminu wizyty (z wyjątkiem spraw bardzo pilnych, co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w KPP),

5.   kontakt zwrotny/sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (zgłaszającą),

6.   preferowaną metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

 

Spotkanie i załatwienie sprawy

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym merytorycznie funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób określony w zgłoszeniu.

 

Osoba uprawniona ma także prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy w Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim z pomocy wybranej przez siebie osoby, w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat).

 

Rejestr tłumaczy języka migowego PZG dostępny jest na stronie Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych.

Usługa SMS

W celu zapewnienia prawidłowego i sprawnego obiegu informacji od osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się,
napływających do Komendy Stołecznej Policji w formie wiadomości tekstowych  SMS/MMS w Wydziale Prewencji KSP uruchomiono ww. usługę:

nr SMS / MMS:  572 333 940

Usługa jest dostępna dla interesantów w dni robocze w godz. 8.00 - 18.00

 

LINK

 

 

Zainstaluj wtyczkę Flasha aby zobaczyć odtwarzacz.

Metryczka

Data publikacji : 14.12.2015
Data modyfikacji : 15.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Zych
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Zych
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Zych
do góry