informacja - Pomoc tłumacza języka migowego - Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim

Biuletyn Informacji Publicznej

Pomoc tłumacza języka migowego

Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach
z podmiotami zobowiązanymi. Organ administracji publicznej udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

Dla naszych petentów zapewniamy obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.

Usługa wykonywana przez tłumacza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) jest bezpłatna. 

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie, Komisariacie lub Posterunku Policji (z wyłączeniem sytuacji nagłych) z podaniem proponowanego terminu wizyty, kontaktując się z Dyżurnym jednostki:

  • telefonicznie (przy pomocy osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie)

tel. 22 755 60 11

  • faksem pod  nr 22 755 60 14 (za pośrednictwem załączonego wniosku), 
  • na adres e-mail: dyzurny.grodzisk-maz@ksp.policja.gov.pl (za pośrednictwem załączonego wniosku).

 

Wysyłając zgłoszenie należy podać następujące dane:

1.   imię i nazwisko osoby uprawnionej,

2.   imię i nazwisko osoby przybranej (jeśli jest wybrana),

3.   rodzaj sprawy i krótki jej opis (w przypadku sprawy już prowadzonej osobę lub komórkę organizacyjną Komendy, która sprawę realizuje),

4.   propozycję terminu wizyty (z wyjątkiem spraw bardzo pilnych, co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w KPP),

5.   kontakt zwrotny/sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (zgłaszającą),

6.   preferowaną metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

 

Spotkanie i załatwienie sprawy

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym merytorycznie funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób określony w zgłoszeniu.

 

Osoba uprawniona ma także prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy w Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim z pomocy wybranej przez siebie osoby, w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat).

 

Rejestr tłumaczy języka migowego PZG dostępny jest na stronie Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych.

 

LINK

 

 

Zainstaluj wtyczkę Flasha aby zobaczyć odtwarzacz.

Metryczka

Data publikacji : 14.12.2015
Data modyfikacji : 23.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Zych
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Zych
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Zych
do góry